Reklamacja

Reklamacja produktu

Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych, pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Towar może być reklamowany w przypadku jego niezgodności z towarem zawartym w zamówieniu oraz w przypadku wszelkich wad i uszkodzeń towaru, w tym:

  • wad fabrycznych,
  • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
  • uszkodzeń powstałych w trakcie użytkowania produktu.

Sklep odpowiada za wady produktu i rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem oraz z wypełnionym formularzem reklamacji (przy czym formularz ten nie jest dokumentem koniecznym do rozpatrzenia i uznania reklamacji i ma on charakter jedynie pomocniczy).

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, w przypadku zgłoszenia reklamacji Klient może żądać wymiany tego towaru na nowy i wolny od wad, albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy. Jeśli Sklep nie ma możliwości wymiany wadliwego produktu, Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dostawa towarów po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji odbywa się kurierem przy czym koszty przesyłki ponosi Sklep.

Wraz z reklamowanym towarem prosimy o dostarczenie dowodu zakupu: e-mail potwierdzający sprzedaż lub faktury VAT (przy czym dowód zakupu nie jest dokumentem koniecznym do rozpatrzenia i uznania reklamacji i ma on charakter jedynie pomocniczy).

Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy:

Żaneta Manikowska ZAMANI

ul. Kępowa 52/13

40-583 Katowice

formularz reklamacji dostępny tutaj

Skan formularza, wraz z informacją o reklamacji prosimy przesłać mailem na adres e-mail: info@zamani.com.pl